51

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Jediným řešením této provizorní komunikace je vybudování nového tunelového komplexu "Britka" - termín dokončení firmou Elona Muska "Drill in all what you can" rok 2050. Začátek na konci ulice "Svitákova" a konec v garážích bytového komplexu "U Švestky".

52

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Honza Šimek včera ukončil petiční akci s úžasným počtem cca 150 podpisů získaných v bohužel dost omezeném čase, a petici obratem zaslal všem, kdo mohou o našem osudu rozhodovat, a podal ji i oficiálně na úřad městské části Praha 13. Petice má již i první praktické výsledky, neboť se nám začali ozývat někteří další členové samosprávy, kteří na naše prosby doposud nereagovali.

Chtěl bych tímto poděkovat Vám všem, kteří jste k petici připojili svůj podpis a pokusili se tak přimět Finep, aby neprosazoval jednostranné, pouze pro něj výhodné kroky, které ničí kvalitu životní prostředí v Britské čtvrti a ohrožují bezpečnost nás i našich dětí.

53

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

trošku offtopic někdo tu psal ze na švestce mají být bytové domy a cca 700 lidi. Je někde k tomu projekt nebo vizualizace?

54 Naposledy upravil: talestalker (2017-06-06 19:20)

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Váš dotaz v předvečer ústního jednání ke komunikaci pro tyto budoucí bytové domy považuji za známku černého humoru, ale nešť smile.

700 osob je můj odhad přibližné obsazenosti tohoto pozemku, pokud bude zastavěn na maximum co územní plán aktuálně umožňuje (při průměrných 3 osobách na byt). O žádných vizualizacích této zástavby neví. Předpokládal bych, že půjde o něco stylově podobného aktuálně rozestavěným bytovým domům na jihu Britské čtvrti.

55 Naposledy upravil: licanulla (2017-06-06 20:48)

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Dnes na neformalni schuzce domu Svitákova 2810/5 predstavitel Finep prozradil plany: na pozemku "naproti" svestce meli by vyrust bytove domy (4 bloky, cca 6 pater). Na svestce dalsi dum a skolka.

56

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

... pozemek "naproti" je ten, co na něm teď roste a ještě nedávno kvetla ta pěkná řepka?

57

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

@licanulla moc bych moc nevěřil té školce, podle mě se tím snažil jen Finep mlhavě přislíbit něco, co nebude muset dodržet. Pokud by tam školka nakonec vznikla, nepochybuji, že bude na tvrdě komerční bázi. Přitom jinde (osobní zkušenost z Berouna) je běžně, že obec podmíní výstavbu větších obytných celků tím, že developer po určitém počtu dokončených bytů závazně zrealizuje např. mateřskou školku a bezúplatně ji předá do majetku obce teprve poté, může developer dál stavět.

@SimkoAle123 ano, po pravé ruce, když jdete do Třebonic, a to zhruba až na úroveň konce bývalého areálu společnosti Švestka

58

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

@talestalker
Soulasim, o skolce se mluvi uz davno a zatim zadna neni, jen se meni jeji "budouci" misto v planu. Myslim si ze Finep by byl ochoten slibit usporadani summitu G7 ve Stodulkach, jen aby nemel namitky  neutral

59

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

@licanulla školku slibovali už při stavbě A/B, pak taky misto 15 patroveho panelaku mělo byt max 4 patrové zrdravotní středisko a občanská vybavenost a obchody. Jéje Ti toho naslivbovali..  bohužel se finepu v tomto nedá věřit.

Můžu se zeptat jak dopalo projednávani na úřadě? Díky

60

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Je divné, že by nad tubusem metra měli povolenou výstavbu vysokých domů.  sad
Po úpravách www stránek Finepu už nikde taky není napsáno, že tady bude slibované hřiště na petanque, tenisové kurty apod. Když jsem tam před časem volala, abych se zeptala, byla jsem prolustrovaná a ověřená ze všech stran, kde bydlím, jak dlouho tam bydlím a v podstatě mi slečna nakonec řekla, že nic neví.
Jsem taky zvědavá, jak to dopadlo včera.
I když asi tuším...... roll

61

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Dalo by se říci, že to dopadlo dobře.
Na jednání bylo přítomno okolo 50 lidí, takže bylo přesunuto z malé jednačky do obřadní síně (zřejmě největší místnost na radnici).
Mezi prvními se k návrhu vyjádřil starosta MČ P-13 D. Vodrážka, který návrh za MČ (radu) zásadně odmítl. Starosta zároveň uvedl, že všechny připomínky, které byly doručeny jemu (mailem apod.) připojí k odmítavému stanovisku rady MČ.
Někteří přítomní účastníci diskutovali se zástupkyní Finepu své připomínky, její odpovědi lze označit jako nejasné a nepřesvědčivé.
Zejména její vysvětlení rozporu trvalá stavba - provizorní řešení bylo velmi kreativní.
Zajímavé bylo také vysvětlení uváděných 300 automobilových pohybů v lokalitě - stanovili ho nikoliv podle počtu budoucích bytů v napojené lokalitě, ale jako maximálně únosnou míru nárůstu (hluk, emise atd.) pro Svitákovu ulici?!
K věci se dále vyjádřili:
- přítomný zástupce z Institutu pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy, který navržené řešení považuje za nekoncepční (Finep s nimi nekonzultoval)
- zástupce občanských sdružení Prahy 13 (p. Kučera?) vyjádřil negativní stanovisko a varoval, abychom nedopadli jako Velká Ohrada; tvrdí, že co do infrastruktury (školy, školky, lékaři ...) Britská parazituje na sousedním sídlišti
- majitel sousedního pozemku (pod Švestkou) určeného zřejmě také k zástavbě vyjádřil svůj nesouhlas se záměrem (záměr nepočítá s napojením jeho pozemku a údajně ho přímo blokuje) a tvrdil, že ho nikdo z Finepu nekontaktoval

Nyní tedy uvidíme, jak si to stavební úřad přebere a jaké vydá rozhodnutí. K věci bylo podáno mnoho písemných námitek a připomínek, tak to asi bude chvíli trvat.

Osobně bych šanci na zamítnutí návrhu viděl tak na 90 %.

62

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Bylo by skvělé, kdyby to tak dopadlo, ale Finep je velký hráč a stavební úřad v minulosti povolil takových nesmyslů, že bych k 90 % na zamítnutí byla skeptická.
Ohledně vysvětlení o 300 automobilových pohybech v lokalitě jako max. míra nárůstu/den - jak to proboha chtějí zařídit? Bude tam stát někdo od nich a odpočítávat auta v obou směrech a až se někdo bude vracet domů jako třistaprvní, tak mu řeknou, že má smůlu a že ho tam nepustí, i když ten dotyčný třeba bude bydlet v těch nových plánovaných domech a pojede do garáže? Nebo tam bude závora a pustí jen 300 aut - jak to udělá v obou směrech? Jinak si tedy nedovedu představit, jak by to chtěli dodržet...

63

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Dle dostupných informací by na Švestce měly stát obytné domy. Současně šikmo obloukem pod Švestkou vede trasa metra, která sem pokračuje od nám. Junkových - tedy zcela mimo výškové budovy a také přecházející trasa vede v sídlištích mimo obytné domy.

https://mapy.cz/zakladni?x=14.3037657&a … 20860%2F24

Na stránkách Dopravního podniku hl.m.Prahy jsem našla zajímavé informace - potvrzují naši domněnku, že nad tubusem metra nebudou moci stát výškové obytné budovy - viz níže bod 1. Zatím jsem pátrala takto laicky, ale možná by se na tom dalo stavět  smile

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
jednotka Dopravní cesta Metro
Obecné podmínky
pro přípravu a realizaci staveb v ochranném pásmu metra (OPM), které jsou v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a tvoří přílohu k vyjádření odboru Technika.
Použité zkratky:
OPM ............ ochranné pásmo metra
DP ............... Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
JDCM........... Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, jednotka Dopravní cesta Metro DSÚ............Drážní správní úřad – Odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy
I Příprava a realizace staveb v OPM
1 Upozorňujeme na negativní vlivy vznikající provozem metra, proti kterým musí být stavba
zajištěna:
• bludné proudy – zajistit pasivní ochranu do vzdálenosti min. 100 m od osy koleje metra,
• vibrace a chvění vznikající projíždějícími soupravami.
K výstavbě objektů s bytovými jednotkami pro trvalé užívání, situovaných nad tunely metra, nebude JDCM, resp. DP vydávat souhlasné stanovisko. K výstavbě v OPM vydá souhrnné stanovisko Svodná komise DP.
2 Stavbou nesmí dojít k poškození stávajících inženýrských sítí ve správě JDCM. Jejich polohu je třeba ověřit u správce sítí.

64

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Kompletní info Dopr. podniku:

www.dpp.cz/download-file/12172-opm_obecne_podminky.pdf

65

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

@didu Máte pravdu, existence trasy metra pod těmito pozemky prakticky znamená, že zde nebudou stát žádné budovy. Územní plán Prahy je však postaven tak, že lze započítat část pozemku, kde kvůli metru domy stát nemohou, a o to zvýšit domy na zbývající částí pozemku, kde jejich existenci nic nepřekáží. Prakticky tak může být pozemek Švestky zastavěn 11 patrovými bytovými domy při severní straně s parkem při straně jižní.

66

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Dnes se na úřední desce objevilo sdělení k seznámení s podklady k rozhodnutí - viz: http://www.praha13.cz/file/IXj1/2016-59771.pdf
Finep doplnil dokumentaci a koordinační situaci.

Stavební úřad rozhodne do 15 + 10 dnů, tj. někdy koncem července.

67

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Byl jsem na stavebním úřadu a nafotil doplněnou dokumentaci. V případě zájmu, se mi ozvěte na petr.kolomaznik na gmail.com a zašlu odkaz k nahlédnutí.

68

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Jsou tam zasadni zmeny ci jen "kosmeticke"  upravy? Bylo by to mozne dat to sem?

69

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

@licanulla v zásadě bylo doplněno:
1/ ochranná pásma inženýrských sítí, která v původním projektu chyběla, byť tam správně měla být,
2/ zdůvodnění, proč němá nová komunikace v celé své délce požadovanou 12m šířku veřejného prostranství (prý se toto zajistí až v rámci další výstavby).

70

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Dobrý den,
nevíte co se děje na bývalé cestě ke Švestce, u pole s řepkou.  Nějaký průzkum?  neutral
Stojí tam nákladní auto, plošina a nějaký stroj.

71

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

@EK provádí se tam inženýrsko geologický průzkum pro výstavbu další etapy bytových domů Britská čtvrť. Jde obvykle o krok předcházející zpracování projektu pro územní rozhodnutí.

72

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Jeste tu cestu potrebujou :-))

73

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Nemelo by jiz byt vydano rozhodnuti?

74

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

V nových Smart bytech to projíždějící metro stejně slyší pásmo nepásmo...

75 Naposledy upravil: Danny (2017-08-21 11:07)

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Zalezi na tom jak je hluboko. Porad lepsi nez v Horomericich nebo u letistw v Amsterodamu.