1

Téma: Shromáždění A - prosinec 2015

Vážení vlastníci, vážení sousedé,

několikrát jsem se Vás snažil kontaktovat přes e-maily a rád bych se připomenul i tady.

V pondělí 21.12.2015 se koná od 19:00 shromáždění vlastníků BČ - A v jídelně Sodexo.

Prosím, kdo můžete, přijďte, abychom byli po několika letech znovu usnášeníschopní. Je potřeba schválit několik důležitých dokumentů a zvolit nový výbor, který nás bude zastupovat.

Dotazy zodpovídám na e-mailu lukas@novotny.lu

Děkuji,

Lukáš Novotný