1

Téma: Návrh na změnu stanov SVJ A

Ahoj všem,

právě jsem dala dohromady návrh na změnu stanov ohledně způsobu svolání shromáždění, který hodlám vznést na dnešním shromáždění. Omlouvám se, ale dřív jsem se k tomu nedostala. Snažila jsem se, aby to bylo stručné a jasné.

Návrh na změnu stanov SVJ Společenství pro dům Svitákova 2729, Praha 5 – způsob svolání shromáždění

Čl. VII odst. 7
Shromáždění se svolává písemnou pozvánkou, která se vyvěsí v domě na domovní vývěsce společenství. Současně se písemná pozvánka zašle všem členům společenství e-mailem. Každý člen společenství sdělí předsedovi výboru e-mailovou adresu pro zasílání písemné pozvánky. (Nesdělí-li člen společenství e-mailovou adresu nebo neoznámí-li předsedovi výboru její změnu, má se za to, že byl o svolání shromáždění informován z domovní vývěsky.)

Čl. VII odst. 8 věta první
Písemná pozvánka musí vyvěšena na domovní vývěsce společenství a zaslána e-mailem nejméně 15 dní přede dnem konání shromáždění. …


Za komentáře předem díky!

2

Re: Návrh na změnu stanov SVJ A

Díky. Jen bych možná ještě nějak specifikovala tu domovní vývěsku společenství. Předpokládám, že chceme, aby to viselo v každém vchodě.

3

Re: Návrh na změnu stanov SVJ A

Ještě jedna věc. Ve vzorových stanovách dle nařízení vlády je uvedeno, že se shromáždění svolává písemnou pozvánkou, jež se doručí všem členům společenství. Nevím, jestli je emailová pozvánka dostačující. Krytone, co myslíš?

4

Re: Návrh na změnu stanov SVJ A

my máme pozvání i z pošty

5

Re: Návrh na změnu stanov SVJ A

Mě tedy přijde spíš blbé předpokládat, že má každý internet a email, jasně že asi 99,9% lidí z BČ ho má, ale podle mě to nelze brát jako samozřejmost. Spousta lidí ho má, ale vůbec ho nekontroluje atd... Podle mě je pošta prostě nejlepší řešení. Už proto, že majitel v bytě ani nemusí bydlet a nějaká vývěska v baráku a email taky nemusí stačit. Poštu si přebírá většina, ne?

6 Naposledy upravil: Ricky (2010-11-03 09:59)

Re: Návrh na změnu stanov SVJ A

No jo jenže včera jsme řešili náklady na rozesílání poštou, pokud někdo bude mít adresu trvalého pobytu v zahraničí tak mu pokaždé budeš platit zahraniční poštovné. N pak radikálně vyskočí, proto jsme včera odhlasovali jednoznačně Medvikům návrh ještě v trochu pozměněné (lepší) podobě.

Nikka napsal:

Mě tedy přijde spíš blbé předpokládat, že má každý internet a email, jasně že asi 99,9% lidí z BČ ho má, ale podle mě to nelze brát jako samozřejmost. Spousta lidí ho má, ale vůbec ho nekontroluje atd... Podle mě je pošta prostě nejlepší řešení. Už proto, že majitel v bytě ani nemusí bydlet a nějaká vývěska v baráku a email taky nemusí stačit. Poštu si přebírá většina, ne?

7

Re: Návrh na změnu stanov SVJ A

Myslím, že tento způsob doručení pozvánky není dostačující. Např. moji rodiče koupili byt v BČ, nemají e-mail a nebydlí tam trvale takže se může stát, že se k nim pozvánka nedostane. Dá se sice předpokládat, že korespondenci v tomto případě budu přebírat já, ale můžou zde být jiní vlastníci, kteří tu možnost nemají. A pak je to nevýhoda pro celé SVJ, protože hrozí, že se schůze nezúčastní dostatečný počet lidí a schůze nebude usnášení schopná.

U nás se to vyřešilo tak, že někdo z výboru obchází byty a předává pozvánky proti podpisu. Koho se nepodaří zastihnout doma, tak se mu pošle pozvánka standardní cestou (poštou).

8 Naposledy upravil: Nikka (2010-11-03 20:43)

Re: Návrh na změnu stanov SVJ A

A nejde to tedy vyřešit tak, že by se e-mailem rozesílali pozvánky právě jen těm, kteří mají trvalý pobyt v zahraničí (po vzájemné dohodě), ale ti co jsou v ČR to dostanou písemně? A kolik se vlastně dělá průměrně srazů za rok?


Ricky napsal:

No jo jenže včera jsme řešili náklady na rozesílání poštou, pokud někdo bude mít adresu trvalého pobytu v zahraničí tak mu pokaždé budeš platit zahraniční poštovné. N pak radikálně vyskočí, proto jsme včera odhlasovali jednoznačně Medvikům návrh ještě v trochu pozměněné (lepší) podobě.

Nikka napsal:

Mě tedy přijde spíš blbé předpokládat, že má každý internet a email, jasně že asi 99,9% lidí z BČ ho má, ale podle mě to nelze brát jako samozřejmost. Spousta lidí ho má, ale vůbec ho nekontroluje atd... Podle mě je pošta prostě nejlepší řešení. Už proto, že majitel v bytě ani nemusí bydlet a nějaká vývěska v baráku a email taky nemusí stačit. Poštu si přebírá většina, ne?

9

Re: Návrh na změnu stanov SVJ A

a co treba se zeptat, kdo chce posilat maila a kdo chce postu? ja treba chci maila, me např. doporucena posta jen obtezuje a na tuto postu chodit nechci, nelibi se mi  big_smile

10

Re: Návrh na změnu stanov SVJ A

myslim email je ok

11

Re: Návrh na změnu stanov SVJ A

Jsem taky pro e-mail, pošta opravdu za moc nestojí wink

12

Re: Návrh na změnu stanov SVJ A

Všichni jsme přislíbili, že pošleme mailové adresy výboru nebo p. Šimůnkovi, kdo ji nepošle, asi ji nemá a pak přeci není problém mu pozvánku dát osobně, pokud bydlí v Britské, nebo poslat poštou.

13

Re: Návrh na změnu stanov SVJ A

Budeme se snažit udělat vždycky všechno proto, aby se členové o konání shromáždění včas dozvěděli. Smyslem té změny stanov je pouze to, aby usnášeníschopnost shromáždění nemohla být obstrukčně napadena jedním jediným členem jen pro to, že nebudeme schopni prokázat, že mu byla pozvánka opravdu doručena. Snížení nákladů (a to celkem velké) je určitě také příjemným důsledkem. Stanovy nám samozřejmě nebrání v tom, abychom o svolání shromáždění neinformovali i jinak než jen vyvěšením a e-mailem. S vlastníky, kteří nechtějí používat e-mail a nestačí jim nástěnka, se můžeme dohodnout třeba na zaslání poštou, musí nám to (tj. výboru) ale dát vědět. Než se výbor dohodne na způsobu komunikace, nabízím pro tento účel svou e-mailovou adresu medvik@centrum.cz nebo schránku č. 333 ve vchodě A5.