Hodnocení tématu:
  • 0 Hlas(ů) - 0 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Administrativní budova F2 (pod Komerční bankou)
#1

Komise územního rozvoje P-13 projednala následující záměr:

Západní Město – City Administrativa – Administrativní budova F2

Investorem předloženého záměru je společnost Mudarro Invest, a.s.. Jedná se o umístění administrativní budovy jižně od ulice Klementova na pozemcích parc.č. 155/1 ,155/91 k.ú. Stodůlky. Budova ve tvaru zdvojeného H bude mít 3 podzemní podlaží a 7 nadzemních podlaží. V 1.NP se nachází vstupní hala, obchodní plochy a jídelna zaměstnanců v ostatních patrech jsou umístěny kanceláře. V podzemních garážích bude umístěno 299 PS. Návštěvnická stání budou umístěna v 1 PP poblíž vjezdu.
Dle územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9. 1999 a vyhl.č. 32/99 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části ÚPn. hl. m. Prahy, ve znění jejích změn a doplňků a dle změny územního plánu č.Z 1000/00 (vydána usnesením ZHMP č.30/86 dne 22.10.2009), jsou předmětné pozemky na území s funkčním využitím SMJ - smíšené městského jádra s kódem míry využití území H a IZ – izolační zeleň.
Z hlediska funkčního využití dle platného ÚPn hl. m. Prahy je navrhovaný záměr v daném území možný.

Komise nesouhlasí se záměrem a podmiňuje ho vybudováním kapacitního P+R v místě ...
Odpovědět
#2

Díky za info.

S těmi P+R parkovišti to skoro vypadá, jako by jim to připomněl pan Kučera z Motolského ordoviku na ústním projednání nové cesty ke Švestkovi... Konečné slovo za obec ale asi stejně bude mít starosta.
Odpovědět
#3

7. nadzemních? Nějak jsem žil v domnění, že to má být to samé jako budova KB? Nemá někdo vizualizaci?
Odpovědět
#4

P+R :-). Trochu stara pohadka. :-)
Odpovědět
#5

bubble Napsal(a):7. nadzemních? Nějak jsem žil v domnění, že to má být to samé jako budova KB? Nemá někdo vizualizaci?
Je to stejne, KB ma take 6 pater.
Odpovědět
#6

Na úřední desce ÚMČ Praha 13 se objevila informace o zahájení územního řízení nové administrativní budovy jižně od Komerční banky.
Odpovědět
#7

Nahlédl jsem do spisu k územnímu řízení - přikládám odkaz na jeden plánek: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJ...23&o=OneUp

Zajímala mne jen doprava - plánují 340 parkovacích stání, z toho 318 v podzemních garážích. Nalevo od plánované budovy je cosi jako parkoviště (parkovací dům?), v textu podání jsem k tomu žádné informace nenašel. Asi půjde o formální naplnění podmínky P13 o umístění P+R parkoviště.
Silniční napojení je přes Klementovu, tj. stávající stav. Z toho bude zřejmě vyplývat další zvýšení zátěže pro ulice Laurinova a Svitákova, protože Klementova se napojuje jen na jednu větev Jeremiášovy a nikoliv na obě, jako Bessemerova (přes světelnou křižovatku).
Odpovědět
#8

@jistr/ Díky. To nalevo je obyčejné povrchové oplocené parkoviště, imo pro tu administrativu, protože P+R by neoplocovali. Z tvaru budovy F2 plyne, že bude pokračovat západním směrem cca jako stávající budovy A1-A2 (Komerční banka), a toto parkoviště tak bude dočasné. Námitka na nedostatečné napojení na Jeremiášovu ulici je samozřejmě relevantní a s dopravou v Britské se máme na co těšit :-(.
Odpovědět
#9

Ahoj,
zasílám informaci a odkaz na Rozhodnutí o umístění stavby vyvěšené na úřední desce k nové admin. budově F 2.
https://www.praha13.cz/Odbor-stavebni-1

Zajímalo by mě, co bude mít EKOSPOL v úmyslu postavit na pozemku 330/12, k.ú. Třebonice. Nevíte o tom někdo něco?
Odpovědět
#10

Díky za info.

Výstavba Ekospolu západně od Britské čtvrti je do značné míry limitována možnostmi dopravního napojení a napojení na kanalizaci, vodovod a plynovod, které je ekonomicky nejsmysluplnější provést z již vybudované Britské čtvrti, kde však stávající komunikace a podzemní sítě zůstaly dosud v majetku Finepu. Pokud se tedy Ekospol nějak nedohodne s Finepem, nečekal bych zde v dohledné době žádnou další výstavbu.
Odpovědět
#11

Moc Vám děkuji za odpověď. Pokud byste si všiml nějakého zahájeného řízení na těchto pozemcích, prosím o sdílení.
S ohledem na nový metropolitní plán se obávám, že budou zrušeny jakékoliv limity na dodržení vzdálenosti (oslunění bytů) a zachování výškové úrovně.

Ještě jednou děkuji za info.
S.
Odpovědět
#12

F2 výstavba tento rok.http://www.citywest.cz/koncept
Odpovědět


Přejít na fórum:


Uživatel(é) prohlížející tohle téma: 1 host(ů)