Hodnocení tématu:
  • 0 Hlas(ů) - 0 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka
#1

AKTUALIZACE 2018-12-21:
Konec nové cesty k bytovým domům Finepu v bývalém areálu fy Švestka!

Finep a Magistrát hl. m. Prahy nám v tento předvánoční čas věnovali nečekaný dárek v podobě rozhodnutí Magistrátu o zrušení územního rozhodnutí a o zastavení územního řízení ve věci nové cesty pro automobily k bývalému areálu společnosti Švestka, která měla být provedena namísto současného chodníku mezi bytovými domy č.p. 2730 č.p. 2818. Finep se nakonec na základě našich podnětů a změny územního plánu, ke které došlo v říjnu tohoto roku, rozhodl napojení budoucích bytových domů na západě Britské čtvrti realizovat ze severu, z prodloužené ulice Bessemerova. Z tohoto důvodu v probíhajícím odvolacím řízení stáhl zpět svou původní žádost o vydání územního rozhodnutí a Magistrát dnes na úřední desce vyvěsil rozhodnutí, kterým se celý záměr nové cesty fakticky ruší, a celá naše dvouletá sága je tím u konce.

Chtěl bych tímto upřímně poděkovat Vám všem, kteří jste svým dílem přispěli k tomuto zdárnému závěru, ať už tím, že jste zorganizovali či podepsali petici nebo oslovili naše zastupitele a stavební úřad. Hlas každého z Vás byl slyšen a nakonec pomohl převážit pomyslnou misku vah ve prospěch zdravého rozumu.

Přeji Vám všem mnoho zdraví, štěstí a prožití krásných vánočních svátků.

Petr Kolomazník


Níže uvádím text rozhodnutí (po kliknutí je k dispozici ke stažení celá PDF verze z archivního odkazu):
[Obrázek: uc?export=view&id=1ZqxekEfLZVg7rctofClAU3lLH5SRhhK3]AKTUALIZACE 2018-02-21:
Stavební úřad vydal souhlasné územní rozhodnutí k nové cestě, které je do 7.3.2017 vyvěšeno na úřední desce ÚMČ Praha 13. a lze si jej případně stáhnout i z tohoto mého archivního odkazu.

Odvolání proti územnímu rozhodnutí lze podat do 15+15=30 dnů od jeho vyvěšení, tedy do 20.3.2017, jak mi bylo potvrzeno stavebním úřadem. Podle sdělení stavebního úřadu je odvolání nutné podat ve 4 stejnopisech (4 stejné výtisky, každý s vlastnoručním podpisem), v opačném případě stavební úřad pořídí další stejnopisy odvolání na náklady toho, kdo odvolání podal.


AKTUALIZACE 2017-06-05:
Honza Šimek včera ukončil petiční akci s úžasným počtem cca 150 podpisů získaných v bohužel dost omezeném čase, a petici obratem zaslal všem, kdo mohou o našem osudu rozhodovat, a podal ji i oficiálně na úřad městské části Praha 13. Petice má již i první praktické výsledky, neboť se nám začali ozývat někteří další členové samosprávy, kteří na naše prosby doposud nereagovali.

Chtěl bych tímto poděkovat Vám všem, kteří jste k petici připojili svůj podpis a pokusili se tak přimět Finep, aby neprosazoval jednostranně výhodné kroky, které ničí kvalitu životní prostředí v Britské čtvrti a ohrožují bezpečnost nás i našich dětí.


AKTUALIZACE 2017-05-30:
Aktuálně probíhá petiční akce proti nově navrhované komunikaci. Bohužel je dost časově náročná (podařilo se obejít zatím pouze dům B1+B2), a proto bych chtěl požádat kohokoliv, kdo by měl zájem pomoci, zda by se nepokusil jeden vstup, patro či alespoň několik sousedů obejít, aby pomohl celou akci urychlit. Reálně bohužel hrozí, že všechny sousedy obejít nedokážeme.

Pokud se chcete zapojit, nebo alespoň připojit svůj podpis, můžete se ozvat přímo hlavním autorům petice, kterými jsou Honza Šimek (725 186 824, simhon na seznam.cz) a Jana Tomášová (725 186 826, tomasova.jana na centrum.cz) z B2 (Svitákova 2730/12, 4. patro).

Níže uvádím text petice (po kliknutí je k dispozici ke stažení celá PDF verze):
[Obrázek: uc?export=view&id=0BwrvWCrf5tCHN2ZIS0lGdU9scjA]


AKTUALIZACE 2017-05-22:
Doplňuji informační leták, který jsme rozvěsili ve veřejných prostorech bytových domů v Britské čtvrti:
[Obrázek: uc?export=view&id=0BwrvWCrf5tCHcUh3Smc0T3Y2UlE]


AKTUALIZACE 2017-05-17:
Byli jsme na stavebním úřadu a nafotili kompletní projekt nové komunikace. Projekt je chráněn autorským zákonem a proto jej tu nemohu volně vyvěsit, pokud do něj však chcete někdo nahlédnout, neváhejte mi napsat na petr.kolomaznik zavinac gmail.com a dohodneme se na poskytnutí odkazu na Google Photos.

Jako spoluvlastníci pozemků přímo sousedících s navrhovanou komunikací (všichni obyvatelé A+B+C + obyvatelé výškového bytového domu č.p. 2818) můžeme v územním řízení vznést připomínky, ale pouze v rozsahu jakém jsou naše práva přímo dotčena a musíme je řádně zdůvodnit. Vše co namítneme, ale přímo se nás netýká (např. záležitosti týkající se veřejného zájmu, koncepce řešení, to o čem ve svých závazných stanoviscích rozhodly ostatní úřady apod.) musí stavební úřad automaticky zamítnout.

Proto je nutné obrátit se na toho, kdo v probíhajícím územním řízení zastupuje tzv. veřejný zájem a tím je obec, konkrétně v našem případě starosta., popř. Rada městské části. Nikdo z těchto našich zástupců ke komunikaci stanovisko dosud nesdělil, což je pozitivní, ale může to také znamenat, že je náš problém vůbec nezajímá. Z tohoto důvodu je nutné co nejrychleji přímo kontaktovat:
1. Pana starostu ( vodrazkad@p13.mepnet.cz )
2. Členy Rady městské části ( http://www.praha13.cz/Rada )
3. Naše volené členy Zatupitelstva ( http://www.praha13.cz/Zastupitelstvo )PŮVODNÍ PŘÍSPĚVEK Z 2017-05-05:
Na úřední desce MČ Praha 13 se objevilo oznámení o zahájení územního řízení k nové přístupové cestě k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka.

Místní šetření je stanoveno na středu 7. června 2017 v 14.00 v budově úřadu MČ Praha 13 na Slunečním náměstí.

Protože už z dopisu Ing. Rejchrta z Finepu, který někdo vyvěsil u nás ve výtahu a ve vstupu, tuším možnou problematičnost, v nejbližším možném termínu (středa 10.5.) se pokusím získat další informace o tom, co Finep připravuje a následně zde budu neprodleně informovat.

Zatím přiložím pouze fotografii zveřejněného dopisu Ing. Rejchrta datovaného k 6.3.2017:
[Obrázek: uc?export=view&id=0BwrvWCrf5tCHanNKXy15WlNBWm8]
Odpovědět
#2

No. Problematicnost urcite. Koukal jsem kudy cesta vede. Moc pekny napad vest cestu mezi Britskou IV - vezak a B1 v Britske 1. Paradni. Par parkovacich mist pryc a esicko zatacka a sup sup ke Svestkovi Rolleyes
Odpovědět
#3

300 jizd denne a neprujezdne pro vozidla? Si delaji z lidi legraci. To si tam snad pujdu v cervnu poslechnout. Mirny narust hluku? Se mi zda :-)
Odpovědět
#4

Za chvili to bude na BC jak na Butovicich Smile Naflakano autama.
Odpovědět
#5

To je úžasné řešení - komunikaci nelze umístit do území ZMK (nyní pole), tak ji umístíme do stávající zástavby, přímo pod nos několika stovkám obyvatel. Dalších 300 aut denně přece zvládnou. A že se zruší chodník, zlikviduje pár parkovacích stání a místo pro tříděný odpad, to je asi OK.
Nechápu, jak chtějí tu novou komunikaci napojit na výjezd z garáží Britská IV, navíc tam je ještě výjezd z garáží Britská I.
Podle mne toto nemůže projít. Okolo celé Britské I je souvislý chodník, výstavbou této silnice by skončil.
Osobně se tedy jednání 7.6. na radnici zúčastním, toto mi přijde přes čáru.
Odpovědět
#6

@Jistr a to ještě nevíš, že skutečný vtip je v tom, že Ing. Rejchrt tak úplně neříká pravdu, protože novou komunikaci do území ZMK dle územního plánu samozřejmě zcela bez problému umístit lze, čehož dokladem může být například vjezd k rodinným domům Britská čtvrť, který území ZMK stejným způsobem protíná v šířce min. 14 m a Finep přirozeně ani na chvíli nenapadlo, že by měl nové domy napojovat ulicí Líšnická od hřbitova tak, aby plánovaný biokoridor nenarušil ;-).

Více budeme snad vědět zítra, kdy bych měl mít první fotky z dokumentace na stavebním úřadu.
Odpovědět
#7

Tak to je síla, bydlíme přímo nad tím... Říkala jsem si, když jsme byt kupovali, že aspoň víme do čeho jdeme, když už okolo stojí domy a chodníky.... Taky se v červnu dostavíme, ale pochybuji, že něco zmůžeme
Odpovědět
#8

Hlavně nám ve Finepu lhali, když tvrdili, že směrem pole&Svestka se již stavět nebude. Předpokládám, že to trvalé řešení pak bude kolem nás (A1) přes Bessemerovu ulici a vůbec bych se nedivila, kdyby koupili ještě kus pole a flákli nám tam další baráky.
Odpovědět
#9

Dnes jsem byl nahlédnout do spisu na MČ P13 a je to ještě horší, než jsem si myslel.

Finep plánuje zrušit část chodníku mezi Britskou I a IV a nahradit ho silnicí napojující novou výstavbu na bývalém areálu Švestky.
Zároveň bude zrušeno 8 parkovacích stání (všechna ve směru k Briské I, vedle kontejnerů na tříděný odpad), místo 4 z nich povede napojení nové silnice, na další 4 se umístí stávající kontejnery na tříděný odpad.

Parkovací stání nahradí Finep cca 3 stáními vybudovanými podél nové silnice k nové zástavbě u Švestky, ostatní jsou nahrazeny z "rezervy" již vybudovaných stání pod Britskou IV - což prakticky znamená, že těchto 5 míst zde ubude. Znamená to také to, že ubudou místa původně vybudovaná pro Britskou I - budeme ovšem moci parkovat za Britskou IV nebo někde v poli u Švestky ...

Nová silnice bude uvozena značkami Obytná zóna, což má zřejmě umožnit souběžný pohyb chodců a vozidel ??! Vtipné je, že ke kontejnerům se budeme dostávat přes tuto novou silnici ...

Co si vůbec neumím představit, je doprava stavební techniky, materiálů apod., kdy zřejmě všechno bude jezdit přes Laurinovu a Svitákovu, tedy nám přímo pod okny ...

Ve stanoviscích se hovoří o "dočasném napojení" do doby vybudování nového napojení, zřejmě zeshora od Bessemerovy (až bude jednou vybudovaná). Ovšem kdy bude vybudovaná, to tam uvedeno není ...

Tak pokud Vám tento záměr vadí, bylo by dobré napsat na stavební úřad MČ P 13 své připomínky a pokud možno se zúčastnit jednání 7.6.2017 od 14,00 hod., č. dv. 439, na radnici MČ P13.
Odpovědět
#10

Asi neumím vložit obrázek, tak alespoň odkazy:

- dopravní napojení + varianty: https://1drv.ms/i/s!AvcrDdVu21DTkJosUB4cf5RUkr-MbA

- detail: https://1drv.ms/i/s!AvcrDdVu21DTkJop_DG7p4Pk4SDY3g

- dopravní značení: https://1drv.ms/i/s!AvcrDdVu21DTkJonmj7oYtT6H0SMpQ

- parkování stávající stav: https://1drv.ms/i/s!AvcrDdVu21DTkJom9oYPajemnYy68A

- parkování nový stav: https://1drv.ms/i/s!AvcrDdVu21DTkJolW02BX1lYrwpwpw
Odpovědět
#11

Zítra tyto informace vyvěsím ve výtahu na nástěnku v našem 2730/12 (B2). Myslím, že spousta lidí o tomto chystaném záměru nemá ani páru a zároveň se neúčastní tohoto fora. Pokud mi to děti dovolí, také se jednání zúčastním a na stavební úřad napíšu ještě dnes.
Odpovědět
#12

Také jsme navštívili stavební úřad a kompletně nafotili projekt nové komunikace včetně dokladové části a akustické studie. Pokud máte někdo zájem, napište mi na petr.kolomaznik zavinac gmail.com a dohodneme se na poskytnutí odkazu k nahlédnutí (nechci jej publikovat veřejně).

K nově navrhované komunikaci a hlavně budoucím bytovým domům v bývalém areálu společnosti Švestky bych rád poznamenal následující:
Citace:Pozemek č. 330/11 má výměru 15 084 m2 a dle ÚP na něj zasahují funkční plochy:
* OV-F o výměře cca 9 601 m2 a koeficientu podlažních ploch KPP=1,40
* OV-D o výměře cca 3 929 m2 a koeficientu podlažních ploch KPP=0,80
* ZMK o výměře cca 1 554 m2, která je nezastavitelnou plochou zeleně

Na výše uvedené části pozemku na funkčních plochách OV-F a OV-D je potom dle ÚP možné umístit bytové objekty o hrubé podlažní ploše 9 601 x 1,40 + 3 929 x 0,80 = 16 585 m2. Z této výměry plyne:

1/ V novém areálu bude dle Pražských stavebních předpisů umístěno minimálně 16 585 / 85 = 195 parkovacích stání pro osobní vozidla. Pro srovnání:
* jde o počet odpovídající nově budovaným objektům F, G, H, které však budou k dopravní síti napojeny kapacitní dvoupruhovou místní obslužnou komunikací s přímou vazbou na Jeremiášovu ulici a s šířkou prostoru místní komunikace ve smyslu ČSN 73 6110 cca 30 m.
* nově budovaná část areálu Britská čtvrť s rodinnými domy bude mít 86 domů s 86 parkovacími stáními, tj. cca 50 % počtu stání nového areálu na pozemku 330/11, a je k dopravní síti napojena novou dvoupruhovou místní obslužnou komunikací s odbočovacím pruhem a s šířkou prostoru místní komunikace cca 12 m.

Dle metodiky Finep použité v oznámení záměrů EIA v předchozích etapách výstavby lze z počtu parkovacích stání dovodit dopravní zatížení (počet příjezdů a odjezdů za den) vynásobením počtu parkovacích stání hodnotou 2,2. Denní počet průjezdů z nového areálu pak bude 195 x 2,2 = 429 průjezdů/den, nikoli Finepem uváděných 300 průjezdů/den.

Nejsem dopravní inženýr, ale pokud (pouze pro představu) použiji přibližný přepočet maximální denní intenzity dopravy na průměrnou roční intenzitu z metodiky ŘSD pro obdobně zatížené silnice III. třídy, vyjde mi že ročně nově navrhovaný areál vyvolá 429 x 365 x 0,77 = cca 120 000 průjezdů osobních automobilů.

2/ Z hrubé podlažní plochy bytového objektu lze dovodit i budoucí čistou podlažní plochu přenásobením koeficientem 0,85 (hodnota vypočítaná z již existujícího objektu č.p. 2730 - bytový dům B1, zrealizovaného společností Finep v roce 2010). Čistá podlažní plocha bytových jednotek pak v novém areálu bude cca 16 585 x 0,85 = 14 098 m2.

Aktuální prodejní hodnotu bytů v novém areálu lze dovodit z ceníků společnosti Finep, která v současnosti např. v bytovém domě Britská čtvrť nabízí byt 2+kk o výměře 60 m2 v 5.NP (byt č. 506/I1) za 5 274 406 Kč včetně DPH, tj. za cenu přibližně 87 906 Kč/m2. Celková prodejní hodnota bytů v novém areálu potom bude cca 14 098 x 87 906 = 1,24 miliardy Kč včetně DPH, tj. 1,24 = 1,15 = 1,08 miliardy Kč bez DPH (v této hodnotě navíc není započítána cena parkovacích stání, jež společnost Finep prodává, tuším, za cca 300 000,- Kč/stání (tj. dalších cca 60 milionů Kč) a tato hodnota dále nezohledňuje přirozené navýšení ceny bytů v době prodeje, tj. za cca 3-5 let (při ročním růstu cen nemovitostí 2-5 % se bavíme o dalších 75-342 milionech Kč).
Pokud jde o kontaktování stavebního úřadu, doporučil bych energii spíš přesměrovat jinam, neboť stavební úřad ve věci sice rozhoduje, musí ale postupovat v souladu se zákonem a stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy, kterých má bohužel k nové komunikaci několik desítek, a to kladných, a nemůže ji tedy svévolně zamítnout.

My jako spoluvlastníci pozemků přímo sousedících s navrhovanou komunikací (všichni obyvatelé A+B+C + obyvatelé výškového bytového domu č.p. 2818) můžeme v územním řízení vznést připomínky, ale pouze v rozsahu jakém jsou naše práva přímo dotčena a musíme je řádně zdůvodnit. Vše co namítneme, ale přímo se nás netýká (např. záležitosti týkající se veřejného zájmu, koncepce řešení, to o čem ve svých závazných stanoviscích rozhodly ostatní úřady apod.) musí stavební úřad automaticky zamítnout.

Proto je nutné obrátit se na toho, kdo v probíhajícím územním řízení zastupuje tzv. veřejný zájem a tím je obec, konkrétně v našem případě starosta., popř. Rada městské části. Nikdo ze zástupců veřejného zájmu ke komunikaci stanovisko dosud nesdělil, což je sice zatím pozitivní, ale může to také znamenat, že je náš problém vůbec nezajímá. Z tohoto důvodu je nutné přímo kontaktovat:
1. Pana starostu ( vodrazkad@p13.mepnet.cz )
2. Členy Rady městské části ( http://www.praha13.cz/Rada )
3. Naše volené členy Zatupitelstva ( http://www.praha13.cz/Zastupitelstvo )

Těchto osob je nutné se ptát proč je ve veřejném zájmu připojit zřejmě poslední etapu výstavby Britské čtvrti (Finep pokud vím žádné další pozemky sesmluvněné nemá) s cca 195 parkovacími stáními a v prodejní hodnotě cca 1,2 miliardy Kč pouze "dočasnou" obytnou zónou, což je komunikace pro pěší, na které si mají hrát děti a jen občas zde mají projet auta, jenž mají před chodci a dětmi vždy zpomalit či zastavit. Kdo přinutí budoucí developery (kterými vůbec nemusí být Finep), aby poslední etapu výstavby Finepu jednou na vlastní náklad napojili na Bessemerovu ulici a sanovali tak navržené "dočasné" řešení?
Odpovědět
#13

A co to alternativní napojení z jihu?
Už dnes je občas problém se "proboxovat" mezi autama, které k nám najíždějí a hledají místo k zaparkování. A jak se nákladní auta budou vytáčet v těch křižovatkách. Na rohu Laurinovy a Svitákovy mají pravidelně problém.
Odpovědět
#14

Prečo ešte "nedávno", pred zimou, zrušili tú panelovú cestu z Bessemerovej, po ktorej tie nákladné autá vpohode chodili? Nemohli to použit i teraz? A tiež to išlo cez pole, pričom tá časť sa i tak stále nepoužíva.
Odpovědět
#15

Dnes obeslán jak stavební odbor, tak pana starosta a zastupitelé.
Odpovědět
#16

@EK/ Ano, napojení z jihu, z Kuchařovy ulice (jižně od výškového bytového domu č.p. 2818), je samozřejmě také možné. Stačilo by tuto ulici o 30 m prodloužit. Krátce jsem komunikoval s majitelem dotčeného pozemku, a pokud jsem jej dobře pochopil, tak s prodloužením Kuchařovy ulice nemá žádný problém, ba naopak by jej uvítal. Takže problém bych osobně hledal u Finepu a jeho (ne)schopnosti dohody s ostatními majiteli pozemků.

@LukasK/ Ta komunikace byla dočasná, dost prášila a lidé co k ní měli orientována okna v létě dost trpěli. To, že se zrušila, je tedy podle mě v pořádku. Nicméně fakt, že původně několik let fungovala, dokládá, že napojení poslední etapy Britské čtvrti na Bessemerovu ulici je samozřejmě možné, a to jak z hlediska územního plánu, tak z hlediska majetkoprávního. Pouze chybí dobrá vůle Finepu.

@KlaraK2730/ Super!
Odpovědět
#17

V cervnu bude veselo.
Odpovědět
#18

Poprosím o ty FB stránky. Jsme ti s dvěma dětmi.
Odpovědět
#19

@misisska/ rád bych pomohl, ale obávám se, že nevím o jakých FB stránkách je řeč...
Odpovědět
#20

Jedná se zřejmě o facebookovou stránku Chodník Britská, kterou založil jeden soused z B1.
Odpovědět
#21

Našla jsem tuto: https://www.facebook.com/chodnik.britska/?fref=ts
Odpovědět
#22

@KlaraK2730/ Děkuji za odkaz. Každá snaha zabránit výstavbě nové komunikace je samozřejmě užitečná, nicméně tvrdit, že po této komunikaci bude projíždět 300 nákladních vozidel denně není správné.
1. Dle Finepu má jít o 300 osobních vozidel denně
2. Dle územního plánu/pražských stavebních předpisů půjde cca o 429 osobních vozidel denně
3. Ve skutečnosti se započítáním tranzitu z Třebonic a bodu č. 2 bych zhruba odhadoval že půjde o 500-550 vozidel denně, z čehož nákladní doprava, která bude nějakým způsobem spadat pod položku "dopravní obsluha území", a nebude se na ni tedy vztahovat zákazová značka, může představovat jednotky nákladních automobilů denně.

Tím nechci říct, že by dopravní zátěž nové komunikace byla v pořádku, i tak je dalece přes čáru únosného, pouze považuji za nekonstruktivní a v konečném důsledku za nebezpečné používat v naší argumentaci nepravdivá tvrzení, která mohou (a budou) Finepem obratem vyvrácena.

Nepoužívám facebook, proto bych byl rád, kdyby někdo z Vás mohl autora této facebookové stránky na nepravdivost jeho tvrzení upozornit.
Odpovědět
#23

Letáky byly okamžitě z nástěnek odstraněny. U nás nic nevisí (B3) a v družstevním zmizel do hodiny od pověšení.
Hážu dnes sousedům do schránek. Sad
Odpovědět
#24

Od Tesca ke "koňům" je směrem k nám zákaz vjezdu, ten se bude rušit?
Odpovědět
#25

@Ricky/ Tento zákaz se má posunout do nespecifikovaného místa směrem na západ, ke Třebonicím. Jde o zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou "mimo dopravní obsluhu", přičemž stejný zákaz bude platit i ve směru od BČ na Třebonice. Problém je, že pojem dopravní obsluha je specifikován ve vyhlášce č. 294/2016 Sb. Příloha č. 6 následujícím způsobem:
Citace:Je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem „dopravní obsluha“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.
Tento zákaz se tak imo nebude směrem od BČ vztahovat na obyvatele Třebonic, či na obchodní dům Tesco a ve směru od Třebonic na areál Britské čtvrti a office budovy Západního města.

Vzhledem k tomu že minimálně směrem od Třebonic je značná poptávka po napojení na Jeremiášovu ulici přes BČ (vzpomeňme si na auta i přes zákaz vjezdu zoufale projíždějící po poli u Švestky do Bessemerovy ulice a zpět), je naprosto zřejmé, že pouhá zákazová značka s dodatkovou tabulkou "mimo dopravní obsluhu" nemůže nikomu reálně zabránit projekt novou, a ve srovnání s polem nad Švestkou komfortní, komunikací od Třebonic do Svitákovy ulice a zpět - a to mezi našimi hrajícími si dětmi ve Finepem navržené obytné zóně. Přidejte si k tomu fakt, že od Chabů až k obytné zóně se bude jednat o rovný "přehledný" úsek délky cca 900 m, který bude už samotnou skutečností, že bude "uzavřen" zákazovými značkami, vyzývat k rychlému projetí, a je jasné, že mezi našimi hrajícími si dětmi si to budou hasit vozidla od Třebonic rychlostí rozhodně překračující povolených 20 km/h.
Odpovědět


Přejít na fórum:


Uživatel(é) prohlížející tohle téma: 1 host(ů)