Hodnocení tématu:
  • 0 Hlas(ů) - 0 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Budoucí počet SVJ - 1 nebo 3?
#1

Ohledne SVJ, bylo nam vysvetleno, ze SVJ nemuze bejt vsechno dohromady kvuli pozemkum. Zda-li jsem to dobre pochopil, tak spolecny pozemky lezej pod celym Ackem, Beckem a Ceckem ( coz sem takhle i nekde videl zakresleny ) a proto SVJ muze bejt jenom A1-A5, B1+B2 a C1+C2.
Odpovědět
#2

Navrhuju nechat katastrofické vize na dobu, až bude jasné, jak opravdu vypadá situace, a až v tom budeme moct (muset) něco dělat.Smile
Ad usnášeníneschopnost bloků - možná to bude, jak píše Jistr, možná ne. Zatím jen spekulujeme. Jsou velké celky, kde to probíhá normálně, velké celky, kde je to problém. To samé se dá říct o malých. Znala jsem s.r.o., které bylo zlomkem velikosti B1 atd. a usnášeníschopnost většiny valných hromad byly vždycky nervy.
Ad anonymita atd. - i tady bych se neodvažovala něco tvrdit dopředu a na ´rodinnost´ vzhledem k velikosti bych taky nespoléhala, i když ta úvaha má logiku. Příklad - totéž s.r.o. V každém vchodu bylo (je) šest bytů, většina obyvatel starousedlíci. Řada z nich čiperní důchodci, ženy v domácnosti/na mateřské, tj. pořád někde někdo doma, vchodové dveře pořád zabouchnuté/zamčené. Přesto se během těch deseti let, co jsem tam bydlela, skoro v jednom kuse něco dělo. Kradlo se osvětlení, vchodový zámek, kytky na chodbách, byly poškozené schránky, byly vloupačky do sklepů a do bytů. Pachatel? XY. Nezjištěn. Imo žádní záhadní zločinci z ulice, ale někdo z domu. Z těch rodinných starousedlíků. Tak asi tak. Řešme problém, až nastane.
Odpovědět
#3

ad počet SVJ v Britské čtvrti - přikládám citaci ze zákona o vlastnictví bytů:
Citace: § 9
(1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství) je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu (dále jen správa domu), popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu tohoto zákona a činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Společenství může nabývat věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory pouze k účelům uvedeným ve větě první.

§ 2 Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) budovou trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi s nejméně dvěma prostorově uzavřenými samostatnými užitkovými prostory, s výjimkou hal. Rozhodnutím vlastníka za budovu lze považovat rovněž sekci se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem popisným a je tak stavebně technicky uspořádána, že může plnit samostatně základní funkci budovy,
b) bytem místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení,
c) nebytovým prostorem místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení; nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu1) nebo příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu,
d) domem s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví taková budova, která je ve spoluvlastnictví podle tohoto zákona (dále jen dům), ...
Tedy - velmi zhruba řečeno SVJ vzniká pro každý samostatný dům. Pokud by mělo vzniknout jedno společenství pro více samostatných domů, byl by takový postup v rozporu se zákonem (a společenství by platně nevzniklo). Postup Finepu má logiku v tom smyslu, že B1-B2 a C1-C2 jsou propojené podzemními garážemi a tedy je lze chápat jako jeden dům; obdobně tak i A1-5. Zřejmě by ale bylo možné vymezit samostatná společenství pro každou sekci, tj. pak by vzniklo 9 SVJ (5 v A, 2 v B, 2 v C). Z tohoto pohledu jsou 3 SVJ rozumný počet a měly by být schopny se mezi sebou domluvit, asi lépe než 9 SVJ.

ad anonymita - nyní bydlíme (resp. se z něj stěhujemeSmile ) v domě s 12 byty. Za 3 roky se v domě nestalo nic, před domem pouze jednou rozbito okénko u zaparkovaného vozu a odcizeno rádio. Všechny vlastníky v domě známe jménem a na schůzích se vždy došlo k rozumným výsledkům. Kolegyně z práce bydlí stejnou dobu na Nové Harfě a z celého domu zná pouze maminku Vladka Dobrovolského (vítěz Vyvolených), která bydlí na stejném patře. Vloupání do bytů mnoho, vykradené sklepní kóje, opakované zalepování zámků u dveří lepidlem apod.
Odpovědět
#4

ad usnášeníneschopnost SVJ/ Moje spekulace je, že B a C budou v pohodě, protože v nich jsou především větší byty, které mají lidé na celý život - budou mít tedy velký zájem záležitosti SVJ řešit. Tipoval bych že na tom bude hůř Ačko, protože v něm možná koupí dost bytů realitky, nebo soukromé osoby na pronájem a ti pak nebudou chtít SVJ/domu věnovat čas ani peníze, protože je bude zajímat jen návratnost investice z pronájmu. Ale jak píše jana - čas ukážeSmile.

jistr/ no z toho jak jsi to podal mi teď už taky jasně plyne, že každý dům musí mít vlastní SVJ. Jen doufám, že se mezi sebou dohodneme ...
Odpovědět
#5

Jistr/ Samozřejmě, jak jsem psala, ta úvaha má logiku. Ale přesnou skladbu klientů BC neznáme a podle mého je zbytečné se jí teď zabývat nebo se dopředu ´strašit´. Může nastat řada různých problémů a některé nejspíš nastanou. Pak je budeme řešit. Nová harfa je specifická a moc doufám, že BC se nedostane tam, kde NH je, ani na fóru, ani v reálu. Nebudu se už opakovat ohledně svého někdejšího bydlení, ale tamní obyvatelé byli zvenčí totálně počestní a jména jsme samozřejmě znali taky.
Odpovědět
#6

Přidávám odkaz na Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy... (zákon o vlastnictví bytů), který SVJ řeší.
Odpovědět
#7

A zde výklad §9, odst. 3, zák. č. 72/1994 Sb.

http://www.praha4.cz/1481_Vznik-spolecen...-ze-zakona
Odpovědět
#8

A do třetice dle mne odkaz na zajímavý portál:

http://www.portalsvj.cz/
Odpovědět
#9

dan/ no tak to se máme na co těšit, počítám-li dobře, tak někdy v září - říjnu můžeme mít první shromáždění SVJ.
Odpovědět
#10

V jiném výkladu toho zákona jsem však četl, že nedodržení lhůty oněch 60 dnů pro první schůzi SVJ není nijak sankcionováno, takže to může být i výrazně pozdeji.
Odpovědět


Přejít na fórum:


Uživatel(é) prohlížející tohle téma: 1 host(ů)