Hodnocení tématu:
 • 0 Hlas(ů) - 0 Průměr
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Nová střední škola, základní škola, mateřská škola zřejmě nebude
#1

Taky se těšíte na Britskou jako plnohodnotnou čtvrť včetně mateřské, základní a střední školy? Možná vám i prodejce z FINEPu udal byt právě se slibem, že je toto vše již v plánech zaneseno? Tak radši čtěte dál.

Nedávno se situací se školními objekty na Praze 13 zabýval plátek Věcí veřejných, tak jsem tomu moc vážnosti nedával (článek jsem dal sem: https://docs.google.com/fileview?id=0Bwk...y=CJTWrf0N). Ovšem dnes jsem narazil v E15 (http://www.e15.cz/domaci/politika/radnic...ch-pozemku) na zajímavou zmínku o tom, že kapitola z toho článku Pozemek třetí se vlastně kompletně naplnila a ti filutové z FINEPu již dovedli změnu ploch určených právě na škol(k)y na pozemky pro další kancly téměř úspěšně do konce.

Během zdlouhavé přípravy nového územního plánu přišlo dosavadní vedení města na způsob, jak v případě potřeby, strategický dokument obejít. Pokud developeři chtějí zahájit v blízké době projekt, usilují o to, aby se jejich pozemky dostaly na seznam takzvaných celoměstsky významných změn. Ty se projednávají ve zrychleném řízení. Zadány jsou jich už na čtyři desítky. Mezi změny celoměstského významu se podařilo protlačit i lokální úpravy územního plánu... Ve Stodůlkách má zase zrychlená změna územního plánu umožnit stavbu kanceláří na úkor ploch určených pro vybudování mateřských a základních škol.

Tady jsou ty koncepty (textově i graficky) pod číslem Z2743 - http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/u...lom1_2.htm

Výtah toho nejdůležitějšího:
 • Změna je požadována z důvodu výstavby obchodních a administrativních objektů v tzv. Západním Městě v k.ú. Stodůlky.
 • Změnou se ruší VPS 55|VS|13 Západní město - střední škola, základní škola, mateřská škola a redukuje se rozsah VPS 19|VS|13 Západní město - střední škola, základní škola, mateřská škola, při ul. Jinočanská.
 • S výstavbou školských zařízení se počítá ve zbytkové ploše veřejného vybavení /VV/ na jižním okraji řešeného území. Tato plocha má návaznost na plochu sportu /SP/, což je v souladu s koncepcí o integraci a víceúčelovém využívání kapacit. Oproti předložené studii se zbytková plocha veřejného vybavení /VV/ v jižní části řešeného území vymezuje tak, aby byla zajištěná lepší využitelnost této plochy pro školské zařízení. V kontextu budoucího Západního města změna způsobuje deficit ploch veřejného vybavení, aniž by jej jakkoli kompenzovala.

Zde je pak následné vyhodnocení navržených variant – nás se to týká od strany 97: http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/u...ONCEPT.pdf

Vybírám jen ty zajímavé argumenty, co jsou proti návrhu zrušit plochu veřejného vybavení /VV/:

Vyhodnocení souladu:
Změna je z důvodu rušení ploch pro veřejné vybavení, rezervovaných pro základní školství v dané lokalitě a střední školství pro potřeby celého budoucího Západního města v rozporu s územně plánovací dokumentací kraje – Zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy 2009, konkrétně s částmi:

 • Kapitola 1. Priority územního plánování kraje hl. m. Prahy pro zajištění udržitelného rozvoje území, bod 3. Vytvořit podmínky pro vyvážený rozvoj území návrhem odpovídajícího funkčního i prostorového uspořádání ve všech historicky vzniklých pásmech města.
 • Kapitola 2.4. Ochrana kulturních, přírodních a civilizačních hodnot, kde mezi úkoly pro podrobnější územně plánovací dokumentaci je uvedeno v bodě e) vytvořit a chránit přiměřené rezervní plochy pro potřebnou budoucí občanskou, dopravní a technickou infrastrukturu a pro zeleň.
 • Kapitola 3.1. Rozvojové oblasti v dosud nezastavěném území, bod 3.1.3. Západní Město (R/3), kde je jako podmínka pro následné rozhodování o změnách v území uvedeno b) vytvoření plnohodnotné městské čtvrti včetně občanské vybavenosti a pracovních příležitostí,
 • a jako úkol pro podrobnější územně plánovací dokumentaci a) řešit komplexně novou obytnou čtvrť včetně občanské vybavenosti a pracovních příležitostí.

Změna č. 2743/00 redukuje původně navrhované plochy pro veřejné vybavení (VV), určené původně jako rezerva pro výstavbu školských zařízení pro celé „Západní město“, zhruba na polovinu, a nenavrhuje za tuto redukci žádné kompenzace. Z dlouhodobého hlediska je trend zabírání rezervních ploch pro veřejné vybavení na úkor jiných, převážně komerčních nebo bytových funkcí, vnímám jako významně negativní. V rámci samotného „Západního města“ lze předpokládat výrazný podíl trvale žijících obyvatel, kteří přirozeně vyvolají nároky na veřejné vybavení v místě. Budoucí nedostatek tohoto veřejného vybavení, především základního vybavení jako jsou právě školská zařízení, bude muset být saturován dojížďkou do jiných lokalit Prahy.

Ovšem proti tomu tam pak stavěj autoři pozitivní vlivy jako vznik nových pracovních míst, vyšší počet obyvatel (!) či čistější vodstvo (?), takže celkově vyšel záměr jako neutrální (doporučen k realizaci) s podmínkou:

Je žádoucí prověřit záměr redukce ploch veřejného vybavení na úkor jiných funkcí (komerční zařízení, obytná zástavba) s ohledem na prognózu demografického vývoje a s ohledem na vytvoření rezerv pro občanské vybavení místního i celoměstského významu.

Optimistická verze je, že se na Magistrátu něco FINEPu "zadrhlo" a musí ještě někde do plánů Západního města zakreslit redukovanou plochu VV v původní velikosti (ovšem pozor - stejně pro něj z toho neplyne povinnost stavět). Pesimistická (a vzhledem k minulému i chystanému osazení Magistrátu asi ta pravděpodobnější), že už to má vlastně schváleno a je na cestě k vybudování Britský jako další solidní noclehárny. Vždyť kdo má na byt za 3-6milionů, určitě bude mít i na 10tis měsíčně do soukromé školky s romantickým názvem (Piškůtek? Hvězdička?). A stále mějme na paměti – toto vše prošlo ve městě narvaném prázdnými kancelářemi jako „celoměstsky významná změna“.
Odpovědět
#2

Díky za příspěvek. objevila jsem ho až dnes. Taky tohle (nepochybně zbytečně) řešíme. Když jsme byt kupovali, říkala jsem si - kdyby se tak kolem BC aspoň nějakou dobu nestavělo. Už si to neříkám. Pokud BC zůstane jako něco uprostřed ničeho, popř. uprostřed změti prázdných (?) kancelářských budov, původních chaloupek a nových nákupních hal, nebude to dobré. Btw, je zajímavé si všimnout, že ´normální´ občanská vybavenost více nebo méně chybí i východně od Jeremiášovy demarkační linie, viz otázky ´Kam dát dítě do školky?´ a ´Kam jinam zajít na jídlo, když ne do Majáku?´.
Odpovědět
#3

Východně od našeho Hobitína a Jeremiášovy demarkační linie...začíná Mordor :/
Odpovědět
#4

Magistrat se nejak postavil FINEPu a jeho planum vymenit tu skolky na kancly, uvidime, jak se to bude vyvijet dal:

http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-st...u-trojmezi


ale na samotnou vystavbu skol a skolek ve spolupraci s Prahou 13 asi muzeme stejne zapomenout, radnice si ted lize rany po "nepodarenych" investic na financnich trzich. No, snad to priste vyjde lepe:

http://machacek.blog.ihned.cz/c1-5082579...stamiliony
Odpovědět
#5

Já bych řekl, že pokud Finep plánuje další masivní výstavbu v tomto místě s názvem "západní město",bude se snažit, aby tu občanská vybavenost byla, o to nemám strach. Nebo ne?
Odpovědět
#6

mouchodlab/ Díky! Smile
Odpovědět
#7

Pro informaci - Zastupitelstvo se 20.6.2013 zabývalo návrhem změny Z 2743 (popis změny viz níže; podstatou změny byla přeměna ploch určených pro školy na administrativní objekty) a tento návrh změny neschválilo !! Území pro školy a školky tedy v územním plánu zůstává zachované (je to lokalita nacházející se zhruba pod současnou Komerční bankou, podle nově vybudované Jinočanské spojky).

Zde je výňatek ze stenozáznamu zastupitelstva hl. m. Prahy:
15.
Tisk Z – 1478
ke konceptu řešení celoměstsky významné změny I+II ÚP SÚ hl. m. Prahy - 2743/00 - Praha 13, výstavba administrativních objektů
Prim. Hudeček: Děkuji. Schválením tohoto tisku ukončíme pořizování změny. Jedná se tedy o koncept řešení změny v Praze 13, kterým bychom měnili z veřejného vybavení, všeobecně obytné, vybrané komunikační sítě, zeleň městská a krajinná, na smíšené, městského jádra, všeobecně obytnou, vybranou komunikační síť a vymezení veřejně prospěšných staveb. Jedná se tedy o výstavbu administrativních objektů, které komise na daném území předpokládá k řešení až v územním plánu. Tedy navrhuji neschválit tuto změnu. Schválit tisk, čímž neschválíme změnu.
Nám. Vávra: Děkuji. Otevírám diskusi k tomuto tisku. Nevidím nikoho přihlášeného, prosím předsedu návrhového výboru.
P. Urban: Nechte, prosím, hlasovat o tisku, jak je předložen.
Nám. Vávra: Děkuji. Prosím o hlasování k tomuto tisku
Tisk byl přijat. (Pro: 46 Proti: 0 Zdr. 0)
Prosím o předložení tisku


mouchodlab Napsal(a):Taky se těšíte na Britskou jako plnohodnotnou čtvrť včetně mateřské, základní a střední školy? Možná vám i prodejce z FINEPu udal byt právě se slibem, že je toto vše již v plánech zaneseno? Tak radši čtěte dál.

Nedávno se situací se školními objekty na Praze 13 zabýval plátek Věcí veřejných, tak jsem tomu moc vážnosti nedával (článek jsem dal sem: https://docs.google.com/fileview?id=0Bwk...y=CJTWrf0N). Ovšem dnes jsem narazil v E15 (http://www.e15.cz/domaci/politika/radnic...ch-pozemku) na zajímavou zmínku o tom, že kapitola z toho článku Pozemek třetí se vlastně kompletně naplnila a ti filutové z FINEPu již dovedli změnu ploch určených právě na škol(k)y na pozemky pro další kancly téměř úspěšně do konce.

Během zdlouhavé přípravy nového územního plánu přišlo dosavadní vedení města na způsob, jak v případě potřeby, strategický dokument obejít. Pokud developeři chtějí zahájit v blízké době projekt, usilují o to, aby se jejich pozemky dostaly na seznam takzvaných celoměstsky významných změn. Ty se projednávají ve zrychleném řízení. Zadány jsou jich už na čtyři desítky. Mezi změny celoměstského významu se podařilo protlačit i lokální úpravy územního plánu... Ve Stodůlkách má zase zrychlená změna územního plánu umožnit stavbu kanceláří na úkor ploch určených pro vybudování mateřských a základních škol.

Tady jsou ty koncepty (textově i graficky) pod číslem Z2743 - http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/u...lom1_2.htm

Výtah toho nejdůležitějšího:
 • Změna je požadována z důvodu výstavby obchodních a administrativních objektů v tzv. Západním Městě v k.ú. Stodůlky.
 • Změnou se ruší VPS 55|VS|13 Západní město - střední škola, základní škola, mateřská škola a redukuje se rozsah VPS 19|VS|13 Západní město - střední škola, základní škola, mateřská škola, při ul. Jinočanská.
 • S výstavbou školských zařízení se počítá ve zbytkové ploše veřejného vybavení /VV/ na jižním okraji řešeného území. Tato plocha má návaznost na plochu sportu /SP/, což je v souladu s koncepcí o integraci a víceúčelovém využívání kapacit. Oproti předložené studii se zbytková plocha veřejného vybavení /VV/ v jižní části řešeného území vymezuje tak, aby byla zajištěná lepší využitelnost této plochy pro školské zařízení. V kontextu budoucího Západního města změna způsobuje deficit ploch veřejného vybavení, aniž by jej jakkoli kompenzovala.

Zde je pak následné vyhodnocení navržených variant – nás se to týká od strany 97: http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/u...ONCEPT.pdf

Vybírám jen ty zajímavé argumenty, co jsou proti návrhu zrušit plochu veřejného vybavení /VV/:

Vyhodnocení souladu:
Změna je z důvodu rušení ploch pro veřejné vybavení, rezervovaných pro základní školství v dané lokalitě a střední školství pro potřeby celého budoucího Západního města v rozporu s územně plánovací dokumentací kraje – Zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy 2009, konkrétně s částmi:

 • Kapitola 1. Priority územního plánování kraje hl. m. Prahy pro zajištění udržitelného rozvoje území, bod 3. Vytvořit podmínky pro vyvážený rozvoj území návrhem odpovídajícího funkčního i prostorového uspořádání ve všech historicky vzniklých pásmech města.
 • Kapitola 2.4. Ochrana kulturních, přírodních a civilizačních hodnot, kde mezi úkoly pro podrobnější územně plánovací dokumentaci je uvedeno v bodě e) vytvořit a chránit přiměřené rezervní plochy pro potřebnou budoucí občanskou, dopravní a technickou infrastrukturu a pro zeleň.
 • Kapitola 3.1. Rozvojové oblasti v dosud nezastavěném území, bod 3.1.3. Západní Město (R/3), kde je jako podmínka pro následné rozhodování o změnách v území uvedeno b) vytvoření plnohodnotné městské čtvrti včetně občanské vybavenosti a pracovních příležitostí,
 • a jako úkol pro podrobnější územně plánovací dokumentaci a) řešit komplexně novou obytnou čtvrť včetně občanské vybavenosti a pracovních příležitostí.

Změna č. 2743/00 redukuje původně navrhované plochy pro veřejné vybavení (VV), určené původně jako rezerva pro výstavbu školských zařízení pro celé „Západní město“, zhruba na polovinu, a nenavrhuje za tuto redukci žádné kompenzace. Z dlouhodobého hlediska je trend zabírání rezervních ploch pro veřejné vybavení na úkor jiných, převážně komerčních nebo bytových funkcí, vnímám jako významně negativní. V rámci samotného „Západního města“ lze předpokládat výrazný podíl trvale žijících obyvatel, kteří přirozeně vyvolají nároky na veřejné vybavení v místě. Budoucí nedostatek tohoto veřejného vybavení, především základního vybavení jako jsou právě školská zařízení, bude muset být saturován dojížďkou do jiných lokalit Prahy.

Ovšem proti tomu tam pak stavěj autoři pozitivní vlivy jako vznik nových pracovních míst, vyšší počet obyvatel (!) či čistější vodstvo (?), takže celkově vyšel záměr jako neutrální (doporučen k realizaci) s podmínkou:

Je žádoucí prověřit záměr redukce ploch veřejného vybavení na úkor jiných funkcí (komerční zařízení, obytná zástavba) s ohledem na prognózu demografického vývoje a s ohledem na vytvoření rezerv pro občanské vybavení místního i celoměstského významu.

Optimistická verze je, že se na Magistrátu něco FINEPu "zadrhlo" a musí ještě někde do plánů Západního města zakreslit redukovanou plochu VV v původní velikosti (ovšem pozor - stejně pro něj z toho neplyne povinnost stavět). Pesimistická (a vzhledem k minulému i chystanému osazení Magistrátu asi ta pravděpodobnější), že už to má vlastně schváleno a je na cestě k vybudování Britský jako další solidní noclehárny. Vždyť kdo má na byt za 3-6milionů, určitě bude mít i na 10tis měsíčně do soukromé školky s romantickým názvem (Piškůtek? Hvězdička?). A stále mějme na paměti – toto vše prošlo ve městě narvaném prázdnými kancelářemi jako „celoměstsky významná změna“.
Odpovědět


Přejít na fórum:


Uživatel(é) prohlížející tohle téma: 1 host(ů)