76

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Tak na MČ P13 se dnes objevilo http://praha13.cz/Zapadni-mesto-Dopravn … ice-3.html

77

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Také jsem koukal. V pondělí to půjdu nafotit.

78

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Tak podle stanoviska starosty to asi neprojde. Jsem zvedavej.

79

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Mám nafocené doplnění dokumentace - pokud by měl někdo zájem do ní nahlednout, tak se ozvěte na petr.kolomaznik na gmail.com. Nejde o nic zásadního:

  • Jsou doplněna propadlá stanoviska správců technické infrastruktury

  • V průvodním dopise je v rámci "aktualizace dopravního řešení" zopakováno, že:
    - napojení areálu Švestka novou cestou je sice trvalé, ale pouze do doby napojení na Bessemerovu ulici, které v současnosti není vzhledem ke komplikovaným majetkoprávním vztahům možné (jde o nezávazné prohlášení a jakákoliv budoucí změna nové cesty je po vydání územního rozhodnutí této komunikace prakticky nevynutitelná)
    - kapacita komunikace 300 průjezdů denně nebude překročena
    - nově navrhovaná komunikace nebude přes Svitákovu ulici využívána pro staveništní dopravu pro eventuální navazující výstavbu (není ovšem zmíněno, kudy tedy staveništní doprava bude probíhat, když, jak Finep uvádí, nelze kvůli komplikovaným majetkoprávním vztahům provést napojení na Bessemerovu ulici).

80

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Dobrý den,
neví někdo jaký je aktuální stav?

81

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Čeká se, až stavební úřad vydá územní rozhodnutí, proti kterému se bude možné odvolat. Rozhodnutí bude vyvěšeno na úřední desce ÚMČ Praha 13 po dobu 15ti dnů a na podání odvolání bude lhůta dalších 15 dnů (celkem tedy bude na sepsání odvolání 30 dnů od vyvěšení).

82

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Na úřední desce ÚMČ Praha 13 bylo umístěno kladné územní rozhodnutí k nové cestě. Odkaz k nahlédnutí:
http://www.praha13.cz/file/Dol1/2016-59771.pdf

Lhůta k případnému podání odvolání je do úterý 20.3. (15 +15 dní od vydání územního rozhodnutí, potvrzeno stavebním úřadem).

Úprava 2018-02-21: Oprava lhůty k podání odvolání

Naposledy upravil: talestalker (2018-02-21 15:15)

83

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Tak nic jineho snad nikdo ani necekal. Penize jsou holt mocna zbran. Kdyby na to slo sazet u Fortuny, tak si vsadim. Welcome in Czech To by me zajimalo, jaky duvod odvolani ktery by mohl zvratit rozhodnuti jeste existuje, ktery jeste neni na tech 72 strankach  cool

Naposledy upravil: Danny (2018-02-19 23:11)

84

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Tak jsem zrychleně pročetl a zdá se mi, že si z nás stavební úřad dělá legraci.

Největší perly:
- tvrzení, že zajištěním funkce "obytné zóny" dojde ke zklidnění provozu - ale dnes je tam chodník bez provozu (!), tak jak může dojít ke zklidnění, když z toho udělají silnici ???
- komunikace bude sloužit jen pro připojení pozemku 330/11, ale ne pro budoucí zástavbu na tomto pozemku - ale ten pozemek je jen pole, to tam budou po té silnici jezdit ježci a zajíci??? Je normální připojovat pozemek silnicí, na kterém budu moci stavět až poté, co zajistím výstavbu jiné silnice ??? Nebo se snad po napojení pozemku na tuto podmínku "zapomene"?
- "nelze spekulovat, zda strom, který nyní nedosahuje průměru více než 15 cm, bude tuto velikost za pár let přesahovat" - tady bych si docela zaspekuloval, že pokud ten strom někdo neporazí, tak 15 cm za pár let přesáhne. Stromům se totiž většinou, jak rostou, rozšiřují kmeny ...

Odvolání určitě podám, ale z celého textu je vidět, že místní stavební úřad je tvrdě v područí Finepu. Krásně se to ukázalo na tom P + R parkovišti v Siemensu, které tam chvíli fungovalo a pak se nám nějak "vypařilo" - myslím, že ty písmenka P a R jsou ještě nad východem z garáží v japonské zahradě vidět. A pak se ve všední den stačí podívat na Jeremiášku okolo metra Stodůlky a tam stojí v odstavných pruzích desítky aut ...

85

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

@jistr/ po prolétnutí rozhodnutí s Vámi naprosto souhlasím. Za sebe zatím vidím následující:
* stavební úřad nemůže ignorovat zásah ochranných pásem na sousední pozemky s odkazem, že vznikají ze zákona a v územním řízení se tedy neřeší. Stávající judikatura jednoznačně odkazuje v ochraně vlastnických práv majitele pozemků právě na nutnost vyjádřit se k zásahům ochranných pásem již v úrovni územního řízení s tím, že k později vzneseným připomínkám (ve stavebním řízení, či po kolaudaci stavby) se nepřihlíží (např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20.3.2013, čj. 11 A 46/2010 - 66),
* pokud jde o velikost stromu v rozhledovém trojúhelníku komunikace, pak závazné stanovisko odboru dopravy jmenovitě uvádí, že do tohoto rozhledového trojúhelníku nesmí zasahovat zeleň po dobu vegetace (= období růstu rostlin, tj. v případě našeho stromu min. po dobu příštích 50 let),
* pokud jde o argumentaci, že komunikace nebude sloužit k připojení budoucí zástavby, tak v dokumentaci je přímo uváděno, že bude sloužit k napojení budoucí zástavby vyvolávající průjezd 300 vozidel denně,
* hodlám napadnout nezákonně vydané rozhodnutí o napojení na komunikaci Svitákova + stanoviska odboru dopravy a Policie ČR, která byla vydána pro řešení v naprostém rozporu se závaznými požadavky ČSN plynoucími přímo z vyhlášky č. 104/1997 Sb.

K sepsání odvolání se dostanu bohužel až po 5.3. Pokud máte zájem, můžeme si svá odvolání navzájem zkonzultovat.

Jinak u stavebního úřadu jsem ověřil, že podání odvolání je třeba učinit ve 4 stejnopisech (4 identické výtisky, každý s vlastnoručním podpisem), email od stavebního úřadu s touto informací mohu v případě zájmu přeposlat.

Kontakt na mě je petr . kolomaznik NA gmail . com

Naposledy upravil: talestalker (2018-02-21 15:14)

86

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Teda koukám, co vše je dnes možné.
Finepu názor jeho zákazníků může být de facto ukradený, protože je takový hlad po bytech, že jim noví zákazníci utrhají ruce, až to dají na trh. O vyvstávajícím problému s veřejným vybavením ani nemluvim. To Finep taky nemusí zajímat, protože ze zákona mu do toho nic není, má to řešit obec. Stačí jen flákat jednu králikárnu podle ČSN vedle druhé, hlavně nic navíc!

87

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Procetl jsem odpovedi od uradu k vytkam a nasel jsem zajimavou vec ohledne hluku

10.5.2016 (nedele) z tohoto data je akusticka studie ?
25.4.2016 - protokol?

Touto dobou byl jiz dokoncen novy dum Svitakova 7,9,11 a pokud vim tak lide se sem zacali stehovat az nekdy v prubehu cervence.

Pokud to vezmeme v uvahu tak by slo napadnout hlukovou studii a vyzadovat jeji opakovani protoze se zmenily podminky - netusim jak moc je toto realne.

Naposledy upravil: satyr (2018-03-07 19:14)

88

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

@satyr/ Určitě jste narazil na zajímavý podnět, ale mám za to, že v odvolání jej teď můžeme uplatnit pouze, pokud bychom na tuto okolnost upozornili již v územním řízení - viz § 82 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.:

(4) K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve.

Opravte mě ale klidně, pokud máte na věc jiný jiný názor.

Výše uvedené Vám samozřejmě nemusí bránit podat odvolání s Vaším argumentem a rozhodně byste tím nezpůsobil žádnou škodu.

Naposledy upravil: talestalker (2018-03-10 18:22)

89

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

To @satyr - podnět se mi líbil a v odvolání jsem ho použil. V původních námitkách jsem na nárůst hluku upozornil a hlukovou studii (obecně) zpochybnil, takže by to mělo být v pořádku.

Měření podle studie proběhlo 21.-22.4.2016, studie je datována 10.5.2016. Výsledkem studie bylo, že zatížení je v normě a lze připustit nárůst pohybů vozidel o 300 denně. Stavební úřad ale nevzal do úvahy, že po provedení hlukové studie došlo v lokalitě k další výstavbě a nastěhování obyvatel, a to Britské VI (144 bytů) a Britské VII, VIII a IX (celkem 260 bytů), dohromady 400 bytů a cca 338 stání, což generuje nových 743 jízd denně. Vycházím z toho, že jediné oboustranné napojení lokality vede přes světelnou křižovatku a tedy ulice Bessemerova, Laurinova a Svitákova (napojení přes Klementovu je jen do jednoho pruhu Jeremiášovy).  Navíc letos dostaví a nastěhují Britskou X s 88 byty, což bude nových cca 190 průjezdů dotčeno lokalitou.
Vzhledem k datu rozhodnutí (únor 2018) je tedy studie zastaralá a to jsem v odvolání namítl.

90

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Neví někdo jaký je aktuální stav, podařilo se uplatnit Vaše připomínky?

Předem díky za info.

91

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Aktuálně jsou podána odvolání (s odkladným účinkem), rozhodovat bude odvolací stavební úřad na Magistrátu - viz: http://www.praha13.cz/Zapadni-mesto-Dop … ice-5.html

92

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Zasílám pár informací, které jsem se dozvěděl při komunikaci s jedním ze zastupitelů MČ P-13.

Velká část polní cesty, na které chce Finep vybudovat novou a námi napadanou komunikaci, byla do r. 2016 ve vlastnictví MČ P-13 (resp. šlo o majetek hl.m.P. svěřený MČ).
Finep požádal o odkup této cesty za účelem vybudování nové komunikace - viz důvodová zpráva pro Zastupitelstvo MČ: https://1drv.ms/b/s!AvcrDdVu21DTka9l2QBX_Hr9zdcahQ 

Rada MČ i Zastupitelstvo MČ následně schválili prodej tohoto pozemku - můžete dohledat v usneseních na webu P-13 (RM 0137/2016, ZM 0159/2016). Poté byla cesta prodána za cca 2 mil. Kč (znalecký posudek).

Je tedy jasné, že celá naše petice byla na ...
Vystoupení pana starosty na veřejném projednání tedy zpětně hodnotím jako skvělý herecký výkon, protože tento pozemek prodával právě s tím, že na něm bude Finepem vybudována nová komunikace ...

93

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Jistr napsal:

Zasílám pár informací, které jsem se dozvěděl při komunikaci s jedním ze zastupitelů MČ P-13.

Velká část polní cesty, na které chce Finep vybudovat novou a námi napadanou komunikaci, byla do r. 2016 ve vlastnictví MČ P-13 (resp. šlo o majetek hl.m.P. svěřený MČ).
Finep požádal o odkup této cesty za účelem vybudování nové komunikace - viz důvodová zpráva pro Zastupitelstvo MČ: https://1drv.ms/b/s!AvcrDdVu21DTka9l2QBX_Hr9zdcahQ 

Rada MČ i Zastupitelstvo MČ následně schválili prodej tohoto pozemku - můžete dohledat v usneseních na webu P-13 (RM 0137/2016, ZM 0159/2016). Poté byla cesta prodána za cca 2 mil. Kč (znalecký posudek).

Je tedy jasné, že celá naše petice byla na ...
Vystoupení pana starosty na veřejném projednání tedy zpětně hodnotím jako skvělý herecký výkon, protože tento pozemek prodával právě s tím, že na něm bude Finepem vybudována nová komunikace ...

Porad jsme v Ceske republice. Palime trenky a podobne veci. :-))

94

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Dobrý den všem,
chtěla bych se zeptat, jaký je nějaký posun v této věci?
Děkuji za odpověď.

S.

95

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Dobrý den, zatím žádný pravomocný posun není, rozhodnutí je stále u odvolacího orgánu, stavebního úřadu na Magistrátu, a čeká se na jeho rozhodnutí.

Nicméně v srpnu jsem se zúčastnil jednání s projektovým manažerem Finepu (na jeho žádost) a na této schůzce nám ústně  sdělil, že Finep si je vědomý silného odporu obyvatel Britské proti zatím nepravomocnému řešení a projednává alternativní napojení bytových domů Švestka "severní" cestou, tj. zhruba v linii dřívější panelové cesty západně od Britské I.
S tím, že pokud získají potřebné souhlasy a povolení, tak původní navržené řešení opustí a zahájí územní řízení na tuto, pro nás určitě přijatelnější, alternativu.

96

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Na úřední desce Magistrátu bylo k dnešnímu dni (21.12.2018) vyvěšeno rozhodnutí o zrušení územního rozhodnutí a o zastavení územního řízení ve věci nové cesty k bývalému areálu společnosti Švestka (archivní odkaz). Viz také aktualizace, kterou jsem připsal v úvodní zprávě tohoto vlákna.

Pro nás se jedná o maximálně úspěšný závěr, ke kterému kromě dvouleté snahy nás všech přispěla i říjnová aktualizace územního plánu, která formálně zlegalizovala možnost napojení území ze severu, z prodloužení ulice Bessemerova.

Děkuji všem, kteří se dle svých možností zapojili do naší společné snahy novou cestu zastavit a všem Vám přeji šťastné prožití vánočních svátků  smile.

97

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Mám velkou radost, že to dopadlo pro Svitákovu ulici dobře.
Skvěle jste se do toho opřeli.
Přeji všem krásný rok 2019, už bez starostí. cool

98

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Dobra zprava!

99

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Tak nejsem si jist ale kdyz jsem se koukal na mapy.cz tak jsem si vsiml. ze ulice svitakova je tam ted prodlouzena...

https://mapy.cz/zakladni?x=14.3017329&a … 5&ds=1

100

Re: Nová cesta k budoucím bytovým domům Finepu v areálu bývalé fy Švestka

Měli to chybně zakreslené, napsal jsem jim do oprav a už je to v pořádku. Napojení je z Bessemerovy, což je nyní už vidět i na místě, Finep pracuje na prodloužení ulice i souběžném chodníku.