1

Téma: MČ Praha 13 - Dotazníkové šetření pro veřejnost

Problémy s parkováním? Rušná křižovatka? Málo cyklostezek?

Vyplnění jednotlivých otázek a komentářů je dobrovolné. Dotazník je anonymní.

https://mobilita.praha13.cz/projekt-mobilita-praha-13