1

Téma: MČ Praha 13 - Dotazníkové šetření pro veřejnost

https://www.survio.com/survey/d/praha13verejnost

Dotazníkové šetření probíhá do 31. srpna 2020.
Vyplnění jednotlivých otázek a komentářů je dobrovolné. Dotazník je anonymní.